No Type   Application   Model
1 Scroll Compressor - Máy nén xoắn ốc HS Series  Hertz HS series oil-free scroll compressors offer 100% oil-free compressed air for applications that require clean & oil-free air. Hertz oil-free scroll compressors are the best solution for clean compressed air for industries such as electronics, food & beverage, pharmaceutical  Máy nén xoắn ốc không dầu Hertz dòng HS cung cấp 100% khí nén không dầu cho các ứng dụng yêu cầu khí không dầu và sạch trong các ngành công nghiệp như điện tử, thực phẩm & đồ uống, dược phẩm HS1.5-S, HS2.2-S, HS3.7-S, HS5.5-S, HS7.5-S,  HS7,5-D, HS 11-D, HS15-D, HS11-T, HS16,5-T, HS22.5-T, HS15-Q, HS22-Q, HS30-Q
2 Rotary Screw Air Compressor- Máy nén khí trục vít quay Eagle Series High performance compliant with ISO 1217, Annex C/E
Direct-Drive driving system with efficient IE4 class electric motor and flexible coupling
Proven reliability
Easy to service, durable, powerful hydraulic actuated suction loader
Water separator for both of stages
Minimized level of maintenance and running costs by trouble free production cycle
Hệ thống truyền động Direct-Drive - đat chuẩn ISO 1217, Annex C/E với động cơ điện loại IE4 và  khớp nối linh hoạt.
Dễ bảo dưỡng, bền, bộ nạp hút được kích hoạt bằng thủy lực.
Bộ tách nước cho cả hai giai đoạn.
Mức độ giảm thiểu chi phí bảo trì và vận hành.
EAGLE 37, EAGLE 45, EAGLE 55, EAGLE 75, EAGLE 90, EAGLE 110, EAGLE 132, EAGLE 160, EAGLE 185, EAGLE 200, EAGLE 250, EAGLE 315, EAGLE 55 VSD, EAGLE 75 VSD,  EAGLE 90 VSD, EAGLE 110 VSD, EAGLE 132 VSD, EAGLE 160 VSD, EAGLE 185 VSD, EAGLE 200 VSD, EAGLE 250 VSD, EAGLE 315 VSD
3   Frecon Plus Series Up to 35% energy saving with variable speed and directly coupled drive system. Oil injected rotary screw compressor. Responds to all requirements between 5.5 kW and 315 Kw Tiết kiệm đến 35% năng lượng với tốc độ thay đổi và hệ thống truyền động kết hợp trực tiếp. Máy nén trục vít phun dầu. Đáp ứng tất cả các yêu cầu từ 5,5 kW đến 315 Kw FRECON 5 PLUS, FRECON 7 PLUS, FRECON 11 PLUS, FRECON 15 PLUS, FRECON 18 PLUS, FRECON 22 PLUS, FRECON 30 PLUS, FRECON 37 PLUS, FRECON 45 PLUS, FRECON 55 PLUS, FRECON 75 PLUS, FRECON 90 PLUS, FRECON 110 PLUS, FRECON 132 PLUS, FRECON 160 PLUS, FRECON 200 PLUS, FRECON 250 PLUS, FRECON 315 PLUS
4   Frecon HPR Series HERTZ FRECON HPR series variable-speed compressors drive the motor with the frequency converter to adjust the compressor operation speed according to your requirements and save up to 35% energy. Thanks to its high-quality equipment and excellent engineering in its design, it provides a very efficient and flexible use as per requirements. Responds to all requirements between 18 and 315 kW. Dòng máy nén biến tốc HERTZ FRECON HPR điều khiển động cơ với bộ biến tần để điều chỉnh tốc độ hoạt động của máy nén theo yêu cầu và tiết kiệm đến 35% năng lượng. Nhờ vào thiết bị chất lượng cao và động cơ vượt bật, Dòng máy nén biến tốc  FRECON HPR hoạt động hiệu quả và sử dụng linh hoạt  theo yêu cầu.
 Đáp ứng tất cả các yêu cầu từ 18 đến 315 kW.
FRECON HPR 18, FRECON HPR 22, FRECON HPR 30, FRECON HPR 37, FRECON HPR 45, FRECON HPR 55, FRECON HPR 75, FRECON HPR 90, FRECON HPR 110, FRECON HPR 132, FRECON HPR 160, FRECON HPR 200, FRECON HPR 250, FRECON HPR 315
5   HPR D Series HERTZ HPR D series compressors deliver high performance by reducing the power transfer losses with their directly-coupled motor and screw block. Operation expenses are reduced thanks to usage of the latest generation screw block and motor. Stops are minimized with continuously supplied air. Máy nén HERTZ HPR D mang lại hiệu suất cao bằng cách giảm tổn thất truyền tải điện nhờ khối trục vít và động cơ được ghép nối trực tiếp. Giảm chi phí vận hành nhờ sử dụng khối trục vít và động cơ thế hệ mới nhất. Các điểm dừng được giảm thiểu với không khí được cung cấp liên tục. HPR-D 18, HPR-D 22, HPR-D 30, HPR-D 37, HPR-D 45, HPR-D 55, HPR-D 75, HPR-D 90, HPR-D 110, HPR-D 132, HPR-D 160, HPR-D 200, HPR-D 250, HPR-D 315
6   HGS-HSC Series Simple, Reliable and Compact design. Easy to maintenance and durable. Oil injected rotary screw compressor. Responds to all requirements between 2.2 to 37 kw. They are used safely in all applications of small and medium sized business thanks to their high performance in operation. Thiết kế đơn giản, đáng tin cậy và nhỏ gọn.
Dễ dàng bảo trì và bền.
HSG & HSC là dòng Máy nén khí trục vít loại tách dầu.
 Đáp ứng tất cả các yêu cầu từ 2,2 đến 37 kw. Được sử dụng an toàn trong tất cả các ứng dụng của doanh nghiệp vừa và nhỏ nhờ hiệu suất cao trong hoạt động.
HGS 2, HGS 3, HGS 4, HGS 5.5, HGS 7.5, HGS 11, HGS 15, HSC 15, HSC 18.5, HSC 22, HSC 30, HSC 30 B, HSC 37
7   HSC D Series Delivers high performance, reliability and durability. Directly coupled drive system. Oil injected rotary screw compressor. Responds to all requirements between 22 kW and 315 kW. Mang lại hiệu suất cao, độ tin cậy và độ bền. Hệ thống truyền động ghép nối trực tiếp. Máy nén trục vít phun dầu. Đáp ứng tất cả các yêu cầu từ 22 kW đến 315 kW. HSC 22 D , HSC 30 B D, HSC 37 D, HSC 45 B D, HSC 55 D, HSC 75 D, HSC 90 D, HSC 110 D, HSC 132 D, HSC 160 D, HSC 200 D, HSC 250 D, HSC 315 D
8   HRSC Series Hertz  HRSC series compressors are designed to meet the compressed air requirements of rail system vehicles. With these products that are specially designed for customers considering varying demands of each manufacturer.
Dòng máy nén Hertz HRSC được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về khí nén của các phương tiện hệ thống đường sắt.
HRSC 4, HRSC 10, HGS 5,5 D M, HRRC 2
9 Reciprocating Compressor - Máy nén kiểu Piston / Pittong PET MASTER Hertz PET MASTER Series are reliable and high performance oil free reciprocating air compressors used in the pet bottle blowing, food and health industries. Hertz PET MASTER Series là dòng máy nén khí pittông không dầu hiệu suất cao và đáng tin cậy được sử dụng trong ngành công nghiệp thổi chai nhựa PET,  thực phẩm và y tế. PET MASTER 50 , PET MASTER 75, PET MASTER 100, PET MASTER 125, PET MASTER 150, PET MASTER 180, PET MASTER 220, PET MASTER 270, PET MASTER 300, PET MASTER 75 VSD, PET MASTER 125 VSD, PET MASTER 180 VSD, PET MASTER 220 VSD, PET MASTER 300 VSD
10   HPC Pet-Plus Series / HPC Booster GP Series HERTZ pressurizes the air entering the compressor at 7-13 bar up to 40 bars with the  booster compressors in its production range.
The HPC Boosters Series & GP Series products have been preferred by pet bottle manufacturers for many years and have been successfully used in many companies
Dòng Máy nén phụ HERTZ  dùng để điều áp không khí đi vào máy nén từ mức 7-13 bar và tăng áp  lên đến 40 bar.
Các dòng máy nén phụ  HPC Boosters Series & GP Series  - được sử dụng rộng rãi và thành công  trong các nhà máy sản xuất chai nhựa PET
HPC PET-PLUS 25, HPC PET-PLUS 40, HPC PET-PLUS 50, HPC PET-PLUS 60
HPC BOOSTER 10 GP, HPC BOOSTER 15 GP, HPC BOOSTER 20 GP, HPC BOOSTER 25 GP, HPC BOOSTER 30 GP, HPC BOOSTER 40 GP
11   WAVE Series Hertz proudly introduces new generation Wave of high pressure reciprocating compressors taking advancing the WAVE Series, which were developed in order to be used in all applications requiring high pressure, especially in the maritime sector, Hertz tự hào giới thiệu dòng máy nén pittông áp suất cao thế hệ mới  WAVE, được phát triển để sử dụng trong tất cả các ứng dụng đòi hỏi áp suất cao, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng hải HW 52, HW 64, HW 108, HW 166, HW 210
12   HPC Series Starting Air HERTZ proudly presents its HPC series starting air compressors developed for all applications where medium pressure is a must, especially for the maritime sector. HERTZ tự hào giới thiệu dòng máy nén khí khởi động HPC được phát triển cho tất cả các ứng dụng cần áp suất trung bình, đặc biệt là cho lĩnh vực hàng hải. HPC-H5, HPC-H15, HPC-H20
13   Single & Double Stage Serie Simple to use, safe and durable reciprocating compressors are perfect for small sized businesses, workshop or industrial applications. Sử dụng đơn giản, an toàn và bền, máy nén pittông rất phù hợp cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ, xưởng hoặc các ứng dụng công nghiệp. H 2-100 M, H 3-200 M, H 4-300, H 5,5-300, H 5,5-500, H 7,5-500, H 10-500, H 15-500, H 2-100 MT, H 3-200 MT, H 4-300 T, H 5,5-300 T, H 5,5-500 T, H 7,5-500 T, H 10-500
14 Centrifugal Compressor - Máy nén ly tâm T2 series T2 series is the latest 2-stage compression model designed to be compact and robust with state of the art aerodynamic design and providing stable operation through Inlet guide vane. space-saving is also an advantage of this model as compared to rotary screw compressors. Dòng T2 là mô hình máy nén 2 giai đoạn mới nhất được thiết kế nhỏ gọn và mạnh mẽ với thiết kế khí động học hiện đại và cung cấp khả năng vận hành ổn định thông qua cánh dẫn hướng Đầu vào. Tiết kiệm không gian cũng là một ưu điểm của dòng máy này so với máy nén trục vít. T2A


 
15   TRA series TRA is the most compact 3-stage compression model of IHI. TRA series offers high energy saving , low maintenance, saving on space and easy operation compared to rotary screw compressors. TRA là mô hình nén 3 cấp nhỏ gọn nhất của IHI. Dòng TRA tiết kiệm năng lượng cao, ít bảo trì, tiết kiệm không gian và vận hành dễ dàng hơn so với máy nén trục vít quay. TRA 20
TRA 50 
16   TRE series TRE series is one of the most popular centrifugal compressors in the world and its market share is over 80% in Japan.
Thanks to various aerodynamic design , low maintenance and easy installation,
TRE series là một trong những máy nén ly tâm phổ biến nhất trên thế giới và thị phần của nó chiếm hơn 80% tại Nhật Bản.
Nhờ thiết kế khí động học khác nhau, bảo trì thấp và lắp đặt dễ dàng
TRE 30
TRE 100E 
17   T3 series T3 series is the latest model which fits in the middle range between TRE and TRX series. Dòng máy nén T3 là dòng sản phẩm mới nhất của Hertz  - phù hợp cho các ứng dụng  tầm trung  - so với  dòng TRE và  TRX T3A 50
T3A 140 
18   TRX series TRX series is the largest model in IHI’s industrial air centrifugal compressors line up TRX series là model lớn nhất trong dòng máy nén khí ly tâm công nghiệp của IHI TRX 70
TRX 180
19 Compressed Air Dryer- Bộ sấy khí nén HACT SERIES Many industries such as electronics, medical, pharmaceutical, food and beverage require the removal of the residual oil vapors and odors from the compressed air efficiently. HACT series of activated carbon towers ensures oil mist and odor removal from compressed air. Nhiều ngành công nghiệp như điện tử, y tế, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống yêu cầu loại bỏ hơi dầu và mùi hôi còn sót lại từ khí nén một cách hiệu quả. Bộ sấy khí nèn dòng HACT chứa tháp than hoạt tính  đảm bảo loại bỏ sương dầu và mùi hôi từ khí nén. HACT 130, HACT 185, HACT 250, HACT 300, HACT 360, HACT 440, HACT 575, HACT 680, HACT 850, HACT 1000, HACT 1250, HACT 1500, HACT 1800, HACT 2200, HACT 2700, HACT 3200, HACT 3600, HACT 4400, HACT 5000, HACT 6300, HACT 7200, HACT 8800, HACT 10800
20   HRC Series Hertz Cycling Dryers consume energy dependent on the air flow. The refrigeration system of the dryer cools down the water-glycol mixture up to 1 oC and store that mixture in a stainless steel tank. A small pump circulates the water-glycol mixture to cool down the compressed air. The compressor of the refrigeration system shuts down after the desired mixture temperature is reached which results in significant energy savings. Bộ sấy khí tuần hoàn Dòng HRC của Hertz - tiêu thụ năng lượng phụ thuộc vào luồng không khí
Hệ thống làm lạnh của máy sấy làm nguội hỗn hợp nước-glycol đến 1 độ C và bảo quản hỗn hợp đó trong thùng thép không gỉ. Một máy bơm nhỏ luân chuyển hỗn hợp nước-glycol để làm mát khí nén. Máy nén của hệ thống lạnh sẽ tắt sau khi đạt được nhiệt độ hỗn hợp mong muốn, giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể
HRC 495, HRC 623, HRC 930, HRC 1200, HRC 1388, HRC 1800, HRC 2500, HRC 2775, HRC 3330, HRC 3915, HRC 5085, HRC 5850, HRC 6975, HRC 7875, HRC 9000, HRC 10500, HRC 12500
21   HDA Series Hertz HDA Heatless Desiccant Air Dryers provide constant -40 °C pressure dew point. These dryers are designed to supply clean and very dry compressed air for critical applications. Pre-filters and after-filters are supplied along with Hertz Heatless Air Dryers to keep the air stream clean and maintain the integrity of the desiccant medium. A very reliable electronic controller makes sure that the dryer operates perfectly all through the service life of the dryer. Máy sấy không khí hút ẩm không nhiệt Hertz HDA cung cấp điểm sương áp suất -40 °C không đổi.
Dòng máy sấy này được thiết kế để cung cấp khí nén khô và sạch cho các ứng dụng  khó
Bộ lọc trước và bộ lọc sau được cung cấp cùng với Máy sấy khí không nhiệt Hertz để giữ cho luồng không khí sạch và duy trì tính toàn vẹn của môi trường hút ẩm. Bộ điều khiển điện tử đáng tin cậy đảm bảo máy sấy hoạt động hoàn hảo trong suốt thời gian sử dụng của máy sấy.
HDA 130, HDA 185, HDA 250, HDA 300, HDA 360, HDA 440, HDA 575, HDA 680, HDA 850, HDA 1000, HDA 1250, HDA 1500, HDA 1800, HDA 2200, HDA 2700, HDA 3200, HDA 3600, HDA 4400, HDA 5000, HDA 6300, HDA 7200, HDA 8800, HDA 10800
22   HRD H Series Many smaller compressors do not use an aftercooler in their designs. Therefore compressed air exits the compressor at about 100 oC temperature. Hertz high temperature dryers incorporate an aftercooler to reduce the inlet temperature, providing efficient dewpoint management. Rất nhiều dóng máy nén khí nhỏ - không bao gồm buồng tản nhiệt sau. Do đó, Khí nén thoát ra khỏi máy nén ở nhiệt độ khoảng 100 oC. Máy sấy nhiệt độ cao Hertz - dòng HRD H tích hợp bộ làm mát sau để giảm nhiệt độ đầu vào, giúp quản lý điểm sương hiệu quả. HRD H 31, HRD H 52, HRD H 75, HRD H 106, HRD H 160 , HRD H 212
24 Pressurized Air Filters HGO Series Hertz Compressed Line Filters have been designed to answer the current requirements of compressed air filtering. It enables more comfortable usage for end user better endurance, higher efficency with lower pressure drop and more port size options. Hertz Compressed Line Filters được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu lọc khí nén, độ bền tốt hơn, hiệu quả cao hơn với độ giảm áp suất thấp hơn, nhiều kích thước để lựa chọn. HGO 25, HGO 50, HGO 100, HGO 150, HGO 200, HGO 250, HGO 300, HGO 500, HGO 600, HGO 851, HGO 1210, HGO 1520, HGO 1820, HGO 2220, HGO 2700
25   HHGO Series The compressed air coming from the compressor may contain unwanted elements such as oil, dust and humidity. The air in the external environment will also affect the quality of the final product. This air must be filtered prior to the final stage of production. Khí nén đến từ máy nén có thể chứa các yếu tố không mong muốn như dầu, bụi và độ ẩm. Không khí ở môi trường bên ngoài cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩ. Vì vậy khí nén phải được lọc trước khi sản xuất giai đoạn cuối cùng. HHGO 100, HHGO 300, HHGO 600, HHGO 850, HHGO 1200, HHGO 1600, HHGO 2500, HHGO 3000
26   HF Series Hertz External Drain is designed to remove liquid condensation from collection points in a Compressed Air System. Durable epoxy powder-coat finish and corrosion-resistant internal anodised coating for long service life Hệ thống thoát nước Hertz được thiết kế để loại bỏ chất lỏng ngưng tụ trong Hệ thống khí nén. Với bột epoxy phủ bên ngoài và lớp phủ anodised bên trong chống ăn mòn, có độ bền cao.+E34:E37 HF 2400, HF 3600, HF 4800, HF 7200, HF 9600, HF 12000, HF 16800, HF 19200, HF 20400, HF 27600, HF 33600
27   HG WS Series Hertz water separators have been designed for the removal of bulk liquid water and particulate from compressed air and gases. Unique centrifugal action removes contaminants with low-pressure drop for energy savings.  Máy tách nước Hertz được thiết kế để loại bỏ nước dạng lỏng và hạt rời khỏi khí nén. Đồng thời loại bỏ các chất gây ô nhiễm với sự giảm áp suất thấp, tiết kiệm năng lượng. HG 25 WS, HG 100 WS, HG 200 WS, HG 300 WS, HG 600 WS, HG 1200 WS, HG 2200 WS
28   HELM Series HERTZ HELM Series mist eliminators are designed to meet the demand for efficient removal of oil-mist carryover from piston or smoke from exhaust and pressure unloading vents of vacuum pumps and blowers HERTZ HELM Series được thiết kế để loại bỏ dầu dạng sương mù thoát ra từ máy nén hoặc khói từ ống xả áp suất của máy bơm chân không và máy thổi. HELM 150, HELM 300, HELM 600, HELM 800, HELM 1200, HELM 1600, HELM 2100, HELM 2750, HELM 4200, HELM 6000, HELM 8000, HELM 10000,  HELM 12000
29   HNG Series Produce your nitrogen needs continuously with HERTZ HNG series Nitrogen Generator. Save time, money and space. HNG series are very easy to use with its simple structure, compact design and fully automated operation. Máy tạo nitơ dòng HERTZ HNG tiết kiệm thời gian, tiền bạc và không gian. Dòng HNG rất dễ sử dụng với cấu trúc đơn giản, thiết kế nhỏ gọn và hoạt động hoàn toàn tự động. HNG 10, HNG 20, HNG 35, HNG 60, HNG 95, HNG 120, HNG 150, HNG 250, HNG 330, HNG 450, HNG 510, HNG 570, HNG 730, HNG 910, HNG 1110, HNG 1230,  HNG 1370, HNG 1820, HNG 2050, HNG 2550, HNG 2950, HNG 3540, HNG 4160, HNG 5560, HNG 9170, HNG 11200
30 HAR SERIES   Air recievers are very important components for compressed air systems. They are mainly used for storage and buffering functipons. Moreover, they supply air for peak consumptions and prevent the system pressure to fluctuate or reduce dramatically. Incorrect air receiver sizing may result in inefficiencies according to the applications especially for fixed speed compressors. Bộ phận nhận khí là bộ phận rất quan trọng đối với hệ thống khí nén. Chúng chủ yếu được sử dụng để lưu trữ và các chức năng đệm. Hơn nữa, cung cấp không khí cho mức tiêu thụ cao nhất và ngăn áp suất hệ thống dao động hoặc giảm đột ngột. Kích thước máy thu không khí không chính xác có thể dẫn đến hoạt động kém hiệu quả đặc biệt là đối với máy nén tốc độ cố định. HAR 100, HAR 200, HAR 300, HAR 500, HAR 900, HAR 1000, HAR 1800, HAR 2000, HAR 3000, HAR 4000, HAR 5000, HAR 6000, HAR 8000,