Canneed Vietnam, Nhà phân phối Canneed tại Vieetnam, đại lý Canneed tại Việt Nam Show items