euchner-vietnam.png

ESM-2H201 (SỐ ĐẶT HÀNG 085620)

 

Rơ le an toàn ESM-2H .., Đơn vị đánh giá loại IIIc để điều khiển bằng hai tay

  • Sử dụng đến loại 4 theo EN ISO 13849-1
  • Yêu cầu cấp IIIC theo EN 574
  • Đèn LED chỉ báo trạng thái
  • Hoạt động bằng điều khiển 2 tay
  • 2 tiếp điểm an toàn dự phòng
  • Có thể chọn giám sát ngắn mạch và lỗi chạm đất / lỗi chạm đất
ESM-2H201 (Số đặt hàng 085620)