euchner-vietnam-1.png

ESM-BA201 (SỐ ĐẶT HÀNG 085610)

 

Thiết bị cơ bản ESM-BA2 .., 2 tiếp điểm an toàn, cat. 4

 • ESM-BA .. Sử dụng đến loại 4 theo EN ISO 13849-1
 • Đèn LED chỉ báo trạng thái
 • Điều khiển 1 kênh hoặc 2 kênh
 • 2 tiếp điểm an toàn dự phòng
 • Ngắn mạch và lỗi chạm đất / giám sát lỗi chạm đ

  Đầu ra rơle

  Các đầu ra được tách điện và thiết kế dự phòng.

  Các tùy chọn kết nối

  Bằng cách sử dụng hệ thống dây điện phù hợp, có thể chọn các chức năng sau:

  • Khởi động chuyển tiếp với khởi động tự động hoặc nút khởi động
  • Giám sát rơ le hoặc công tắc tơ hạ nguồn.
  • Giám sát đồng thời để giám sát các thành phần an toàn theo thời gian
  • Bắt đầu chuyển tiếp bằng nút khởi động được giám sát
  • Giám sát ngắn mạch để phát hiện ngắn mạch giữa các cáp kết nối và để tắt các đầu ra hoặc ngăn rơle khởi động nếu cần
  • Giám sát sự cố chạm đất / sự cố chạm đất để phát hiện ngắn mạch giữa cáp kết nối và đất hoặc nối đất và tắt các đầu ra hoặc ngăn rơle khởi động nếu cần.

  Thiết bị đầu cuối kết nối

  Tùy chọn, các thiết bị ESM-BA ... cũng có sẵn dưới dạng phiên bản với các thiết bị đầu cuối kết nối plug-in.

  ất
ESM-BA201 (Số đặt hàng 085610)