may-kiem-tra-chong-tray-xuoc-csrt-100.png

Máy kiểm tra chống trầy xước CSRT-100

Trong các điều kiện xác định, CanNeed CSRT-100 được sử dụng để xác định độ bền của lớp phủ đơn hoặc lớp phủ nhiều lớp sơn, vecni hoặc trầy xước bằng kim nhọn hoặc công cụ mài mòn và công cụ trầy xước kim loại, v.v. ,

Kẹp mẫu, điều chỉnh áp suất và di chuyển mẫu đến đầu kim. Nếu có vết trầy xước, sẽ có đọc trên máy.

Việc vận hành CSRT-100 khá dễ dàng và đơn giản. Không có kỹ năng hoạt động đặc biệt là cần thiết.
CSRT-100 đóng vai trò quan trọng trong sản xuất. Nó có thể kiểm tra bất kỳ sự thay đổi nào của các sản phẩm thủ công sản xuất, chẳng hạn như vật liệu phủ bảo vệ và độ dày và các hiệu ứng hóa rắn và lão hóa của lớp ngoài. CSRT-100 có thể cải thiện đáng kể chất lượng của các lớp bề mặt được thống nhất trong cùng một lô và giữa các lô.

 

CSRT-100 Coating Scratch Resistance Tester

Under defined conditions,the CanNeed CSRT-100 is used to determine the resistance of a single coating or a multi-coating of paint, varnish or related product to penetration by scratching with a hemispherical tipped needle or abrasion tool and metal scratching tool and so on.

Clamp the sample, adjust the testing pressure load and move the sample relatively to the tipped needle. If any scratches, there will be readings displaying on the machine.

It is rather easy and simple to operate CSRT-100. No special operation skills are needed.
CSRT-100 plays an important role in production. It can test any change of production craftworks, such as the protection coating materials and thickness and the solidifying and aging effects of outer layer. CSRT-100 can greatly ensure the quality of surface layers unified within the same batch and between batches.