thiet-bi-kiem-tra-duong-ghep-mi-lon-seam-x-on-line-bang-tia-x-ray.png

Thiết bị kiểm tra đường ghép mí lon Seam-X-On-line bằng tia X-Ray

Máy quét Seam-X-On-Line X-Ray tự động của CanNeed, áp dụng phương pháp đo không phá hủy để đo chất lượng đường may, phù hợp để đo lon nhôm, lon thép, lon nhôm-nhôm, v.v. trực tuyến trong bộ phận sản xuất. Nó có một thiết bị tự động không phá hủy, tiết kiệm chi phí, đo lường chính xác và có thể được lắp đặt trên dây chuyền sản xuất để cải thiện tần suất lấy mẫu.

Ưu điểm:
01) Đo lường không phá hủy, tránh lãng phí mẫu
02) Đo lường không phá hủy, tránh ô nhiễm môi trường và tiết kiệm chi phí xử lý
03) Tần suất lấy mẫu cao, giảm sự cô lập kém
04) Tần suất lấy mẫu cao, tiết kiệm chi phí
05) Có thể theo dõi mâm cặp tương ứng với các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn
06) Đo hoàn toàn 360 độ
07) Có thể phù hợp với nhiều loại lon khác nhau
08) Độ chính xác cao hơn
09) Tránh lỗi đo lường thủ công
10) Bền
11) Phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn trên toàn thế giới

 

Seam-X-On-line X-Ray Automatic Seam Scanner(Non-destructive)

The CanNeed “Seam-X-On-Line X-Ray Automatic Seam Scanner” adopts non-destructive measurement method to measure the seam quality, suitable for measuring the aluminum cans, steel cans , aluminum-iron composite cans and etc. It’s applicable for online in producing department. It’s a non-destructive, cost saving, accurate measurement and automatic equipment which can be installed on the production line to improve the sampling frequency.

Advantages:
01)Non-destructive measurement, avoid wasting samples
02)Non-destructive measurement, avoid environmental pollution and save handling charges
03)High sampling frequency, reduce the isolation inferior
04)High sampling frequency, cost saving
05)Can track the chucks corresponding to the unqualified products
06)360-degree fully scan measurement
07)Can be suitable for various types of cans
08)Higher accuracy
09)Avoid manual measurement error
10)Durable
11)Accord with the worldwide safety standards