euchner-vietnam-3.png

ESM-BA301 (SỐ ĐẶT HÀNG 085613)

 

Thiết bị cơ bản ESM-BA3 .., 3 tiếp điểm an toàn, 1 tiếp điểm phụ, cat. 4

  • ESM-BA .. Sử dụng đến loại 4 theo EN ISO 13849-1
  • Đèn LED chỉ báo trạng thái
  • Điều khiển 1 kênh hoặc 2 kênh
  • 3 điểm tiếp xúc an toàn dự phòng
  • 1 tiếp điểm phụ (tiếp điểm giám sát)
  • Ngắn mạch và lỗi chạm đất / giám sát lỗi chạm đất
ESM-BA301 (Số đặt hàng 085613)