thiet-bi-do-do-dan-dien-cua-lon-nap-lon-canneed-der-400.png

Thiết bị đo độ dẫn điện của lon, nắp lon CanNeed DER-400

 


CanNeed DER-400 Digital Men Rater có thể phát hiện vị trí kim loại tiếp xúc. Thiết kế điện tử cải cách làm cho nó nhạy hơn, đáng tin cậy và chính xác. Các đặc tính chống ăn mòn của hỗ trợ cơ thể nâng cao được đảm bảo độ bền của nó. Các nút bọc phim bền hơn và có khả năng chống ăn mòn tốt hơn.

DER-400 Digital Enamel Rater

The CanNeed DER-400 Digital Enamel Rater
The CanNeed DER-400 Digital Enamel Rater is able to detect the exposed metal position more easily compare to the former models. The reformative electronic design makes it more sensitive, reliable and accurate. The anticorrosion characteristic of the enhanced can body support is ensured its durability. The film coated buttons are more durable and with better corrosion resistance.